marți, 13 ianuarie 2009

lrc

[Location: Vera's computer

Type: Rich Text Format Document

Created: 5 ianuarie 2003 22:01:00]

TIPURI DE GREŞELI SINTACTICE


Exemple:

1. "Copilul aparţine de familia lui."

2. "Utilizarea de pastile poate provoca greţuri."

3. "Ne vom ridica contra la duşmanii noştri."

4. "Casa lui este vizavi cu Palatul Telefoanelor."

5. "Soluţia la care am optat părea cea mai bună."

6. "El suferă cu stomacul."

7. "Am o obligaţie la ea."

8. "Mă duc ca să văd ce se întâmplă."

9. "Îţi doresc ca să ai un an bun. "

10. "În seara celei de a cincea zi a apărut criminalul."

11. "Să se prezinte câţi mai mulţi oameni interesaţi."

12. "Distrugerea a mai multor diguri ne pune în pericol."

13. "Când te-am văzut, eram să mă înec de uimire."

14. "Mâncarea care am mâncat-o ieri..."

15. "Îl învaţă la prostii."

16. "Răspund la cine mă întreabă."

17. "Dă bani la copiii tăi dacă vrei să te iubească."

18. "Fata la care i-am povestit totul..."

19. "Discuţia decurge în camera alăturată."

20. "Vreau să te verific dacă ai învăţat."

21. "Ea compătimeşte la durerea lui."

22. "Îi place de Maria."

23. "Toţi am luat la cunoştinţă ce ai făcut."

24. "Fumatul îi cauzează la plămâni."


Vom încerca să depistăm ce "cauzează" apariţia greşelilor de tipul celor prezentate mai sus. În primul rând, nerespectarea recţiunii: sunt neglijate restricţii cazuale
( Ex. 1: acuzativ în loc de dativ- "Copilul aparţine familiei lui."
2: acuzativ în loc de genitiv- "Utilizarea pastilelor…"
3: acuzativ în loc de genitiv- "… contra duşmanilor noştri" ),
restricţii prepoziţionale
( Ex. 4: corect- " …vizavi de Palatul Telefoanelor "
5: corect- "Soluţia pentru care am optat…"
6: corect- "El suferă de stomac"
7: corect- "…obligaţie faţă de…" ),
restricţii conjuncţionale
(Ex. 8: corect- "Mă duc să văd…"
9: corect- "Îţi doresc să ai un an bun. ").
Apoi, nerespectarea acordului
( Ex. 10: corect- "În seara celei de a cincea zile…"
11: corect- "… cât mai mulţi oameni"
12: corect- " Distrugerea mai multor diguri"
13: corect- " …era să mă înec de uimire").
Exemplul 14 ilustrează una dintre cele mai frecvente greşeli, şi anume omiterea prepoziţiei "pe" din "pe care" (prepoziţie folosită pentru distingerea obiectului direct de subiect şi pentru evitarea omonimiei create de identiteatea formelor de acuzativ şi nominativ).
Exemplul 15 arată realizarea prepoziţională a obiectului secundar.
16- exemplu preluat din "Sintaxa grupului verbal" de Gabriela Pană Dindelegan, ilustrând rezultatul a două transformări succesive: o trensformare relativă, urmată de o transformare de suprimare a nominalului ( "Răspund la cine mă întreabă." ).
Realizarea prepoziţională a obiectului indirect este ilustrată în exemplele 17 şi 18.
În cazul exemplului 19, greşeala este provocată de înlocuirea circumstanţialului obligatoriu ( care ar fi marcat, în cazul acesta, o determinare modală ) cu un circumstanţial facultativ.
La exemplul 20 avem de-a face cu realizarea obiectului secundar printr-o formă a pronumelui personal.
21- nerespectarea relaţiei de interdependenţă dintre verb şi obiectul direct.
22- realizarea prepoziţională a obiectului direct.
În cazul exemplului 23, greşeala e probabil provocată de o confuzie dintre două grupuri verbale distincte ("a aduce la cunoştinţă" şi "a lua cunoştinţă").
24- greşeala poate fi explicată fie prin confuzia dintre verbul "a dăuna" şi verbul "a cauza", fie prin nerespectarea relaţiei de interdependenţă dintre verb şi obiectul direct ( mai precis, obiectul direct este suprimat; în locul său, apare un obiect prepoziţional.)

Un comentariu:

AdiJapan spunea...

Ar fi util să indicați și sursele. E plin internetul de verdicte pe teme de limbă, verdicte pentru care explicațiile lipsesc de tot, se rezumă la alte verdicte sau sînt prea scurte pentru a lămuri problema. Adesea lucrurile sînt ceva mai nuanțate decît par să sugereze astfel de explicații sumare.