sâmbătă, 6 decembrie 2008

aum

[Location: Alice Monica's computer

Type: Microsoft Word 97-2003 Document

Created: 16 august 2007 21:35:00]

aum

Această MANTRA este cea mai cunoscută în India. Printre MANTRA-ele cu uşurinţă accesibile este considerată, mai ales în Orient, ca fiind cea mai elevată MANTRA care conferă fiinţei umane cunoaşterea spirituală. Utilizată de multe ori ca silabă MANTRA-ică, AUM joacă de asemenea un rol important în budism (în special în VAJRAYANA). MANTRA AUM are o mulţime de valenţe atât în ceea ce priveşte forma sa grafică de reprezentare cât şi în ceea ce priveşte sunetul subtil fundamental (veritabilă TONICĂ a Macrocosmosului) pe care îl desemnează. Această silabă MANTRA-ică (este vorba de AUM) nu este o formulă magică. Adeseori, MANTRA AUM nu este considerată ca fiind un cuvânt, ci ca o manifestare esenţială a realităţii forţei spirituale MACROCOSMICE. Răspândită în tot Orientul, ea reprezintă de fapt concretizarea prezenţei Absolutului Suprem în MAYA (ILUZIA APARENŢEI ÎNŞELĂTOARE). Sferele de manifestare ale fizicului, psihicului şi ale inconştientului sunt reprezentate de cele 3 curbe caracteristice ale redării sanscrite a silabei AUM; aici Conştiinţa Supremă (Divinul) este simbolizată printr-un punct situat la exterior şi deasupra pentru a lumina şi emana splendoarea sa infinită, revelând astfel totodată cele trei alte domenii sau lumile fundamentale. Forma sanscrită de reprezentare a lui AUM este manifestarea concretă a adevărului vizibil. Nici un concept, nici un fenomen, nici o fiinţă şi nici un lucru din acest univers nu este independent. Toate acestea şi multe altele încă necunoscute, nu sunt decât variante ale unei aceeaşi conştiinţe unice, de la esenţa căreia ele participă în diferite moduri şi la diverse grade. Această realitate fundamentală (adeseori nebănuită) le leagă pe toate, unele cu altele, într-un mod indisociabil. Simbolul grafic sanscrit al MANTRA-ei AUM este alcătuit din trei curbe distincte, dintr-un semicerc şi dintr-un punct izolat. Cele trei curbe sunt legate între ele şi se generează mutual. Singure doar punctul şi semicercul sunt independente. Punctul este însă cel care domină totul. Acest simbol grafic al MANTRA-ei AUM semnifică destul de clar pentru iniţiat cele trei stări principale ale conştiinţei: starea de veghe (sau trezire), starea de vis şi starea de somn profund; totodată aici este reprezentată şi conştiinţa supremă sau Sinele Etern (ATMAN) care îmbrăţişează, supervizează şi pătrunde toate fenomenele, fiinţele şi lucrurile. Semicercul plasat aproape de punct semnifică în acelaşi timp principiul feminin fundamental (SHAKTI) şi infinitul şi el indică astfel că gândirea finită nu este aproape niciodată în măsură să aprehendeze (cuprindă) în totalitate misterele, profunzimea sau elevarea Supremului Absolut (reprezentat prin punct).

Lumea materială a conştiinţei în starea de veghe, nivelul activităţii exterioare, deci cel mai concret, este figurat prin curba cea mai mare, din desen cea care se află jos (vezi 1 pe desen). Nivelul stării de vis a conştiinţei care este stimulat nu doar de către obiectele exterioare, ci aproape în exclusivitate de către conceptele gândirii şi de către aspiraţiile lăuntrice, este simbolizat de a doua curbă, cea mai mică (vezi 2) care, aşa cum putem constata, se situează, putem spune, la jumătatea drumului între starea de veghe şi starea de somn profund. Curba cea de sus (vezi 3) simbolizează inconştientul pe care noi adeseori îl numim starea de somn profund; ea serveşte prin urmare drept intermediar, deoarece ea este aceea care se află cel mai aproape de conştiinţa absolută. Punctul reprezintă deci conştiinţa absolută care iluminează, transcende şi domină cele trei alte registre; aceasta este de fapt TURYA (stare de supraconştiinţă caracteristică atunci când fiinţa umană a atins Iluminarea. Ea mai este supranumită şi A PATRA STARE deoarece depăşeşte cele trei stări obişnuite de conştiinţă) sau cea de a patra stare a conştiinţei. Fără starea TURYA nu ar putea să existe nici gândire, nici inteligenţă, nici simbol, nici semnificaţie, nici univers. Prin urmare, punctul luminează cele trei stări ale conştiinţei în mod permanent. El însuşi străluceşte prin intermediul propriei sale lumini şi puteri nesfârşite, dar el nu poate fi descoperit decât de către acele rare fiinţe umane care au depăşit deja cele trei curbe şi atingând astfel acest punct focar au reuşit să fuzioneze intim cu el. Punctul focar în această reprezentare poate fi interpretat în diferite moduri: în calitate de Conştiinţă Absolută, precum conştiinţa observatoare, martoră situată dincolo de corp şi de gândire sau chiar ca eliberarea deplină de lumea fenomenelor.

mantra

Expresie onomatopeică a unor anumite aspecte esenţiale ale unei Puteri Cosmice sau ale anumitor forţe subtile cosmice acţionând împreună în mod distinct. În şcolile secrete ale Orientului se practică emisia mentală a unei MANTRA pentru a ne pune la unison şi a fuziona cu manifestarea sa subtilă obiectivă. Prin practică perseverentă, aceasta conduce gradat la o formă de meditaţie. MANTRA-ele joacă un rol special, fiind veritabile suporturi prin care ne încărcăm cu diferite energii subtile, în multe cazuri ele având totodată rolul de protectori ai fiinţei care le utilizează. Prin utilizarea unei anumite MANTRA-e benefice rezultă o transformare gradată concomitentă, resimţită la nivelul corpului, psihicului şi minţii. MANTRA are de asemenea un rol important în elevarea accelerată a vibraţiei dominante a fiinţei, provocând spontan sublimarea feluritelor energii joase dominante, acest proces fiind catalizat de emisia mentală a acesteia.
În cazul consonanţei telepatice cu una dintre cele 10 Mari Puteri Cosmice, yoghinii avansaţi realizează emisia mentală a MANTRA-ei corespondente simultan cu o vizualizare precisă, clară şi continuă a YANTRA-ei respectivei Puteri Cosmice. MANTRA este considerată din punct de vedere sonor subtil ca nefăcând decât una cu acea Putere Cosmică, Zeu, Zeiţă sau aspect esenţial. Orice MANTRA conţine chintesenţa energiilor, trăirilor şi realităţii specifice a acelei Puteri Cosmice (Zeu, Zeiţă etc.). Yoghinul iniţiat trebuie să păstreze strict secretă orice MANTRA în care este iniţiat. Emisia acesteia trebuie însoţită lăuntric de o stare de transfigurare, sacralitate şi aspiraţie de a fuziona plenar cu esenţa subtilă obiectivă pe care MANTRA o reprezintă. Divulgarea unei MANTRA, indiferent cui, atrage după sine descărcarea divulgatorului, anulând disponibilitatea acestuia de a intra în legătură inefabilă cu respectiva Putere Cosmică Infinită.

Practica regulată zilnică a emisiei unei MANTRA purifică gândirea, accelerează progresul spiritual şi conduce la apariţia anumitor puteri paranormale care reproduc în respectiva fiinţă capacităţile corespondente extraordinare ale respectivei Puteri Cosmice. În fazele cele mai avansate, emisia MANTRA-ei conduce la descoperirea plenară a Conştiinţei Divine şi la realizarea lui Dumnezeu.

În utilizarea unei MANTRA, cele mai puternice şi mai rapide efecte survin în cazul unei recitări sau emisii interioare-mute a sunetului, aceasta conducând cu uşurinţă la o instantanee consonanţă cu sfera de forţă a Puterii Cosmice pe care respectiva MANTRA o reprezintă.

Un comentariu:

Sakda Art & Gallery spunea...

Talisman cu simbolul Aum si Ganesha adus din Thailanda, plus arta thailandeza originala, pe sakda-art-gallery.blogspot.ro
va asteptam cu drag
va multumim